Plachtová hala patří do odpisové skupiny 3. Kod CZ-cpa 25.11.23.