Skladem máme pouze variantu 650g/m2, silnější variantu lze dodat pouze na objednávku. Proč je tomu tak se dočtete v následujícím článku :

 

Při srovnání PVC plachet o gramáži 650 g/m2 a 900 g/m2, které se používají na plachtové haly, je důležité zaměřit se na několik klíčových faktorů, mezi které patří jejich hmotnost, odolnost a reakce na oheň. Klíčovým rozdílem, který je třeba zdůraznit, je jejich klasifikace reakce na oheň v souladu s normou ČSN EN 13501-1:2019, kde jedna plachta dosahuje třídy „B“ a druhá třídy „C“.

Hmotnost a Odolnost:

  • PVC plachta o gramáži 650 g/m2 je lehčí, což může být výhodné v situacích, kde je potřeba snížit celkovou hmotnost konstrukce nebo kde jsou požadavky na manipulaci a instalaci méně náročné.
  • Na druhé straně, PVC plachta o gramáži 900 g/m2 je těžší a typicky nabízí vyšší odolnost proti mechanickému poškození, trhlinám a opotřebení. Těžší gramáž obvykle znamená, že materiál je robustnější a odolnější v náročných podmínkách.

Reakce na Oheň:

  • Klasifikace reakce na oheň je významným faktorem, zejména v aplikacích, kde jsou vysoké nároky na bezpečnost. Plachta s klasifikací „B“ podle ČSN EN 13501-1:2019 vykazuje lepší vlastnosti v oblasti odolnosti vůči šíření plamene a produkci kouře než plachta s klasifikací „C“. To znamená, že plachta klasifikovaná do třídy „B“ poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti v případě požáru.
  • Klasifikace „C“ naznačuje nižší odolnost proti ohni ve srovnání s třídou „B“, což může být pro některé aplikace limitující, zejména tam, kde jsou předpisy nebo požadavky na požární bezpečnost přísnější.

Shrnutí: Při výběru mezi PVC plachtami o gramáži 650 g/m2 a 900 g/m2 pro plachtové haly je třeba pečlivě zvážit jejich hmotnost, odolnost a zejména klasifikaci reakce na oheň. Těžší plachta s horší klasifikací reakce na oheň (C) je náročná na umístění od okolních budov a vytvořením PBŘ. Na druhou stranu, lehčí plachta (650 g/m2) s nižší klasifikací reakce na oheň (B) může být postačující pro méně náročné aplikace, kde jsou požadavky na bezpečnost a odolnost nižší.

 

Bezpečnostní normy pro použití materiálů, včetně PVC plachet o gramáži 900 g/m2 v konstrukci plachtových hal, jsou důležité a závisí na mnoha faktorech, včetně jejich reakce na oheň. Vzhledem k tomu, že jedna z plachet má klasifikaci reakce na oheň „B“ a druhá „C“ podle normy ČSN EN 13501-1:2019, je zřejmé, že plachty se liší ve svých vlastnostech odolnosti proti šíření plamene a produkci kouře.

Při použití PVC plachty o gramáži 900 g/m2 s klasifikací „C“ je důležité vzít v úvahu následující bezpečnostní opatření, která mohou být relevantní v závislosti na místních předpisech a požadavcích na požární bezpečnost (PBŘ):

  1. Rozestupy od dalších budov: V závislosti na klasifikaci reakce na oheň může být vyžadováno, aby plachtové haly s nižší odolností proti ohni (klasifikace „C“) byly postaveny ve větší vzdálenosti od jiných staveb, aby se minimalizovalo riziko přenosu ohně.
  2. Únikové východy: Pro zajištění bezpečnosti osob ve struktuře může být vyžadován určitý počet únikových východů, které jsou dobře označené a snadno přístupné. Požadavky na únikové východy mohou být přísnější v případě materiálů s nižší odolností proti ohni.
  3. Detekce a hašení požáru: Instalace systémů pro detekci požáru a automatické hasicí systémy může být také požadována nebo doporučena pro zvýšení bezpečnosti, zejména u materiálů s nižší klasifikací odolnosti proti ohni.
  4. Větrání a kontrola kouře: Efektivní systémy pro větrání a kontrolu kouře mohou být klíčové pro zajištění bezpečnosti v případě požáru, což umožňuje rychlou evakuaci a snižuje inhalaci nebezpečných látek.
  5. Materiálové specifikace a použití: V závislosti na účelu a lokalitě plachtové haly mohou existovat specifické požadavky na použité materiály, včetně jejich reakce na oheň a celkové odolnosti.

Je důležité, aby jakýkoli projekt zahrnující použití PVC plachet byl v souladu s místními předpisy a normami týkajícími se požární bezpečnosti. Navrhuji konzultaci s místními stavebními úřady nebo odborníky na požární bezpečnost, aby se zjistily přesné požadavky a doporučení pro vaši konkrétní situaci.

Z výše uvedených důvodů jsou v naší nabídce uváděny pouze plachty s gramáží 650 g/m2. Silnější plachtu lze dodat, nacenění probíhá poptávkou na email info@plachtova-hala.cz